Dags för uppföljning och Kickoff!

Till helgen är det återigen dags för vår KICKOFF och ni som följer oss på instagram (@vagentillettmerbalanseratliv) vet att vi de senaste dagarna förberett oss för detta.

Vi har sedan några år tillbaka vid två tillfälle per år haft kickoff tillsammans. Detta för att stämma av vad vi gjort hittills och för att bestämma vad vi ska göra framöver. Inspirationen till detta fick vi efter kontakt med Balansekonomis utbildningar.

Idén att ha en kickoff där man summerar var man är någonstans, var man vill någonstans och gör planer/sätter sätter mål är ju vedertagen i vilket arbete och projekt som helst så då ska den ju även nyttjas i arbetet med det egna liv och egna projekt! 🙂

Våra kickoffer  är en del av vår övriga struktur som vi försöker hålla oss till för att hålla fokus på rätt saker, för att nå mer balans (det denna blogg handlar om helt enkelt :). Några av de verktyg vi använder oss av är:
*Avstämning var 14:e dag. Lär gärna mer om detta upplägg i vårt inlägg ”Att få saker och ting gjort”.
*Kickoff två gånger per år (höst/vår)
*Avstämning mål – summering och fira resultat! (December och juni)

Vi har hela tiden utvärderat och förfinat vårt upplägg och nytt för vår Kickoff denna gång är att vi vill bli mer konkreta och att vi nästan uteslutande kommer fokusera på mål. Vi vill och ska få till ännu starkare och konkreta mål som vi kan jobba mot! 

Inspiration och verktyg till detta har vi bland annat hämtat från intervjun med Mikael Arndt i framgångspodden avsnitt 131. Om ni lyssnar på det kan vi nästan garantera att ni kommer känna stor motivation att arbeta med mål i ert privata liv, mycket inspirerande och tankeväckande! Så gå in och lyssna.

Upplägget som beskrivs väldigt tydligt i podden är:
1. Skriv ner allt du vill ha på en lista – ca 100 saker…
2. Prioritera dom i A, B och C – där A är högst, d.v.s viktigast för dig.
3. Skapa en topp 10-lista (A), de mål du vill jobba med just nu.
4. Skriv ner och motivera varför varje sak på topp 10-listan är viktigt. Få fram ett starkt och tydligt ”varför”.
5. När topp 10-listan är klar och verkligen, verkligen motiverad med varför för respektive punkt så utarbeta ett A4 för var och ett med hur det ska gå till: vad är nästa steg?
20170911_201431000_iOS
Det ska bli spännande att prova denna modell. Vi har  många år arbetat med mål i vårt privata liv på olika sätt, denna modell tror vi är bra just för att den blir väldigt konkret. I våra arbeten har vi arbetat mycket med att sätta så kallade SMARTa mål och denna metod använder vi oss också av för att stämma av att målen vi sätter är just SPECIFIKA MÄTBARA ACCEPTERADE REALISTISKA och TIDSBUNDNA.

Vi tror mycket på att visualisera det vi gör (vi har t ex båda arbetat med LEAN som metod på våra arbeten och är därför väl inkörda med detta :)). Till detta använder vi vår whiteboard och på denna kommer vi framöver kunna följa våra mål, vilka framsteg vi gör och vad som är nästa steg för att nå dem.

20170914_090908851_iOS

Målet när Kickoffen är slut på söndag förmiddag är:

  • Vi ska ha delgett våra tio mål för varandra samt våra ”varför”.
  • Gett varandra feedback och gått igenom vart och ett av målen så att de är SMARTa.
  • Skriva ”nästa steg” på alla mål så att vi vet vad vi ska göra redan på måndag för att börja vägen mot att nå dem.
  • Målen ska finnas tydligt visualiserade på vår whiteboard.
  • Vi ska ha firat de mål vi hittills nått.

Vi är så taggade och älskar att ha Kickoff! Vi har som sagt haft det några gånger nu och ni kan läsa tidigare inlägg vi skrivit om några av våra tidigare kickoffer:
Inför kommande kick off (24 februari 2016)
Snart Kick off! (18 februari 2016)
Egen Kick.Off! (18 oktober 2015)

Hur arbetar du/ni med strukturer och upplägg för att nå mål? Hur sätter du mål? Hur arbetar du med mål? Var hämtar du inspiration ifrån? Har du kickoff? Delge gärna 🙂

/Daniel&Frida

Mål eller system?

På tal om nytt år med budget, investeringsplaner och planer för framtiden överlag; att sätta mål är en beprövad metod men kanske är system bättre?

Jag läste härom dagen en mycket intressant artikel kring just mål och system. Artikeln poängterar att vi i dagens samhälle har väldigt hög press på oss att vara delaktiga och leverera inom många områden samtidigt. Vill man följa med i utvecklingen så krävs det att man hänger med. Detta är ju ingen direkt nyhet att det är så här men förutom att använda sig av mål så förespråkas interna system för att lyckas. Mål kan ta död på motivationen:

”Det har länge talats om tydliga mål för att lyckas i livet hävdar James Clear, skribent, entreprenör och beteendevetare i tidningen Entrepreneur, men mål kan ta död på motivationen och han före­språkar interna system för att lyckas. Han menar att vi skulle kunna nå miljonerna även utan att sätta ett specifikt mål så länge vi hade system för att nå dit.

James Clear jämför system och mål på följande sätt: Den som investerar kanske har ett mål att spara en miljon kronor i aktier eller fonder. Systemet blir att personen varje månad investerar 10 procent av sin inkomst. Han går så långt att han säger att mål kan göra oss olyckliga genom att vi hela tiden förknippar framgång med det slutgiltiga resultatet. Genom att skapa system skapar vi också flera fördelar:

•   Vi kan hålla fler bollar i luften sam­tidigt.

•   Framgång kan mätas i rutinen, inte bara i resultatet.

•   Vi kan börja angripa en utmaning som vi inte har svaret på direkt.

•   När det är en vana kräver det lite eller ingen energi.”

Detta tycker jag är ytterst intressant att använda inom alla områden (Hälsa-tid-pengar) då det verkligen ”sköter sig själv”, det går på rutin. Tex. månatligt sparande till investeringar.

Dessutom kräver det lite energi för att underhålla och man kan lägga energin på annat. Det kräver såklart sin självdisciplin för att sätta strukturen och vanan på plats men sen är det bara att köra på 🙂

Läs hela artikeln här; Glöm mål – i framtiden skapar vi system för våra investeringar på aktiespararnas hemsida.

/Daniel